2015 2. Dönem AÖL Siyer 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

El-Müsned isimli hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi eski devirlerde yaşamış Arab-ı bâide denen ve Kur’an’da da ismi geçen kavimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslam öncesinde Arap yarımadasının Mekke, Taif ve Medine şehirlerinde aşağıdaki inançlardan hangisi daha çok yaygındır?

 
 
 
 
Soru 4.

• Hz. Peygamber hayatının büyük bir bölümünü burada geçirmiştir.
• Kâbe’den dolayı Hicaz bölgesinin dinî ve ticârî merkezi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Arap yarımadasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne denir?

 
 
 
 
Soru 6.

İslam öncesi Hicaz bölgesinde kadınların konumları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Hanifler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Fil olayı esnasında Mekke’nin reisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hz Muhammed (sav.)’in aşağıdaki amcalarından hangisi Müslüman olmuştur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygambere vahiy geldikten sonra gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Hz. Peygamber aşağıdaki çocuklarının hangisinden önce vefat etmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Muhammed (sav.) çocukluğunu yanında geçirdiği Ebu Talib’in hanımı Fatıma binti Esed’i ve dadısı Ümmü Eymen’i her zaman hayırla yâd etmiş ve onlarla ilgilenmiştir.
Hz Peygamberin bu davranışı onun hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

• Putperestliği reddetmiştir.
• Hz. Hatice’nin amcasının oğludur.
• Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgi sahibidir
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e indirilen ilk ayetlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Ey bürünüp sarılan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar…”
Bu ayetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Hz. Muhammed (sav.) hangi olaydan sonra açıktan tebliğe başlamıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

İslam’a davetin açıktan yapılmasını emreden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Habeşistan’a hicret eden ilk kafilede Hz. Peygamberin kızlarından hangisi yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x