2015 2. Dönem AÖL Tarih 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile yaptığı ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişte üs olarak kullandığı ve Rumeli’deki ilk toprağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Osmanlı Hükümdarı I. Murat’ın, Hamitoğulları’ndan para karşılığı toprak almasıyla ulaşmak istediği temel hedefi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında iktidar mücadelesine sahne olan döneme ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim kurumu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Osmanlı Devleti’nde yeniçerilerin silahlarını yapan, bakım ve onarımını sağlayan askerî sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmeleriyle ulaşılmak istenen temel hedef, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları Osmanlı’nın kontrolüne geçmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi örfi ve şeri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu hukuk sistemine kaynaklık eden temel faktörler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki en büyük yönetim birimidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Osmanlı Devleti’nde mali işlerin düzenlenmesi, hazinenin gelir ve giderlerinin hesaplanması görevini yürüten divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Sancakların güvenlik ve hukuk işlerinden sorumlu olan görevlileri, aşağıdakilerden hangilerinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretimin ilk basamağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran başlıca faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Avusturya kralının, protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayılacağı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kağıt süsleme sanatı olup özel karışımlı suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan süsleme sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

17. yüzyılda yetişen ve 10 ciltlik “Seyahatname” adlı eserinde gezdiği, gördüğü memleketlerin tarih, coğrafya ve kültürlerini anlatan bilgin, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x