2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi edebî eser sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Satirik şiirin halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Edebî metinler, bir yazar tarafından ve belli bir zaman diliminde vücuda getirilir. Yazar ve tarihî koşullar zamanla ortadan kaybolsa da eser varlığını sürdürür. Bu yüzden eserlerin okunma ve yorumlanma süreci oluştuğu tarihi koşullardan bağımsız ele alınamaz. Bu parçada edebî eserlerin hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 4.

Sanatta temel olan yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. Bu parçada büyük sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran hangi özellik vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

Edebî eserlerin malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içinde değerlendirilmez?

 
 
 
 
Soru 7.

Oklar uçup gider şahanlar gibi Merd de aşıp gider aslanlar gibi Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi Kesilir ne başlar meydanlar içinde Bu dizelerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ahmet Dayı, kendi memleketinden Kars’a göçmüştü. Merkeze yakın bir köyü beğenmiş ve buraya yerleşmeye karar vermişti. Köy bir dağın eteğindeydi. Ahmet Dayı köyün içinde ev yapacak bir yer bulamayınca evini köyün üst tarafına, dağın tepesine yakın bir yere yapmıştı. Ancak yükseklere çıkıldıkça sıcaklık düştüğü, yükseklerde sert rüzgârlar daha fazla olduğu için Ahmet Dayı burada sık sık hastalanıyordu. Bu edebî metin oluşturulurken hangi bilimden yararlanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) şiirlerinde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır. Aşk, ölüm, kahramanlık gibi konuları işleyen sanatçı, halk edebiyatına oldukça önem vermiştir. Bu örnekte olduğu gibi bir sanatçının kendinden önceki edebiyat anlayışından etkilenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin
II. Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
III. Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu
IV. Bir deniz manzarası gibi kuytu ve serin Bu dizeler sarma uyak şeklinde dizildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Tarikata yeni girenlere tarikatın edep ve erkânını öğretmek, dervişlere yol göstermek için söylenen şiirler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Görmek ister isen cihanda rahat Çalış, durma kazan, etme sefahat Damlayı damlayı göl olur elbet Derd ü belâ bile azdan az olur Bu dizeler, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Böyle bağlar Yâr başın böyle bağlar Gül açmaz bülbül ötmez Yıkılsın böyle bağlar Bu dizeler aşağıdaki mâni türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 18.

Hâtırıma düştü eski bir sanat Bâr’da ber’de bir’de bar’da ma’nâ var İşitmeyenler der bu nasıl hikmet Târ’da ter’de tîr’de tor’da ma’nâ var Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

Kalbimse bu hengâmede kuşlar gibi ürkek, Kalbim heyecandan dedi: “Artık dönelim, çek!” Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Bizim sahraların başı Pâre pâre duman şimdi Kalmadı hiç zaman şimdi Ayrılması yaman şimdi Bu dörtlükteki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x