2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türkiye’de ilk defa edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemleri ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Orhun Anıtları kaçıncı yüzyılda dikilmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Cumhuriyet Dönemi’nde kullanılan yeni Türk alfabesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ana dönemlere ayrılmasında kullanılan kıstaslardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı’nın bitiş yüzyılı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Saka Türklerinin destanlarındandır. Adını Balasagun yakınlarında bir şehir kuran hükümdardan alır. Destanda hükümdarın Büyük İskender’le savaşları, Balasagun’da büyük bir kale ve şehir yaptırması anlatılır. Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bu destanlar Batı kültürünün temel taşlarındandır. Dünyanın en eski doğal destanlarındandır. Homeros adlı bir ozan tarafından derlenip manzum olarak yazıya geçirilmiştir. Bu parçada tanıtılan destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi destandan esinlenerek yazılmış eserlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 13.

Halk edebiyatında koşma adı verilen aşk, tabiat konularını işleyen şiirlerin sözlü dönemdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Koşuklarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Ay kopup evlenüp (Ay konup hâlelendi) Ak bulut örlenüp (Ak bulut yücelendi) Bir bir üzre öklenüp (Üst üste kümelendi) Saçlıp suvu enreşür (Saçılıp suyu inleşir) Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak bir olmaz.) Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.) Bu sözler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 20.

Türklerin, demircilik sayesinde kurtuluşlarını anlatan Göktürk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x