2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Eserin tamamı 6645 beyitten oluşmuştur. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Aruzla yazılan ilk eserdir. Öğretici bir eser olduğu için süslü ve sanatlı bir dille yazılmamıştır. Türk edebiyatında mesnevi nazım şekliyle yazılmış ilk eserdir. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde Divanü Lügati’t Türk ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

İslami Dönem’in ilk ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Kani mülke benim diyenKöşk ve saray beğenmeyenŞimdi bir evde yatarlarTaşlar olmuş üstünleriBu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername, Cemşid ü Hurşit mesnevileri ile Divan’ı vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisi mesnevi türünde değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Mutasavvıf, şair olarak anılan sanatçı, bütün insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü ve iyiliği öğütler. Tasavvuf, Allah, aşk ve dünya hakkındaki görüşlerini meşhur eseri Mesnevi’de ele alır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Divan edebiyatında kaside ve hicivleriyle öne çıkan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının süslü nesir sanatçılarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Gazelin ilk beytine

matla

(I), son beytine

makta

(II) denir.Gazelde tek bir konu işleniyorsa

beytül gazel

(III), bütün beyitler aynı güzellikte ise

yek avaz

(IV) gazel denir. Bu metindeki “Tırnak İşareti İçinde Yazılı” kısımların hangisi yanlış açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında beyitle yazılan nazım şekillerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Bestelenmek üzere yazılan ve dört dizelik bentlerle oluşan nazım biçimidir. Bu nazım şekli Türk şairlerce geliştirilmiştir. Bestelenmesi düşünüldüğü için müzik usullerine uyan aruz kalıplarıyla yazılır. Genellikle aşk, sevgili ve eğlence temaları işlenir. Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde şairlere verilen isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Dereler dolmasaydı Çiçekler solmasaydı Ölüm Allah’ın emri Ayrılık olmasaydı Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Türk halk tiyatrosunun türlerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x