2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun şiirinde görülen edebî akımlar bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir. Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Servetifünun Dönemi’nin en ünlü romancılarındandır. “Mai ve Siyah” romanının kahramanı Ahmet Cemil ile Servetifünuncuların kişiliklerini yansıtmıştır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki eser → sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Safahat’ın bölümlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın hatıra türündeki eserleri bir arada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Fecriâtî topluluğunun en önemli şairidir. Özellikle Fransız sembolist şairlerinden etkilenen sanatçı, saf şiirin edebiyatımızdaki önemli temsilcileri arasında yer alır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde verilen öğretici metinlere örnek gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Servetifünun sanatçıları toplumsal konulardan uzak durmuş, sanatsal ve bireysel konuları ele almışlardır. Buna göre Servetifünuncuların daha az tercih ettiği tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Recaizâde Mahmut Ekrem, 1891’den beri çıkmakta olan Servet-i Fünûn dergisini bir sanat ve ede biyat dergisi hâline getirmek istemektedir. Bunun için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ ’i derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir. Böylece diğer dergilerde yazan gençler de bu dergi etrafında toplanır ve yeni bir edebiyat çığırı başlar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in roman türündeki eserlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Servetifünun Dönemi’nde anlamın beyitte tamamlanması anlayışı bırakılarak cümleye istenilen yerde başlanmış, cümle istenilen yerde bitirilmiştir. Hatta dizenin ortasında başka bir cümle başlatılmıştır. Bu şekilde şiir, _________ Bu parçanın son cümlesi konu bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in roman türündeki eserlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bu tür romanlarda olaylardan çok kişilerin olaylara karşı tepkisi üzerinde durulur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenir. Bu parçada tanıtılan roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriâtî Dönemi’nin (1909 – 1912) kısa sürmesinin sebepleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’ten etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldim. servet-i Fünûn dergisinde şiirlerim yayımlandı. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı şair oldum. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı amaçladım. Bu tarzda yazdığım “Elhan-ı Şita” ve “Yakazat-ı Leyliye” şiirleri çok dikkat çekti. Şiirlerimi “Tâmât” adlı eserimde topladım. Bu parçada kendini tanıtan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat Dönemi’nin öncü sanatçıları bir arada verilmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x