2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Güzelliğin on par’etmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın edebî özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi serbest nazım ve toplumcu şiirin temsilcilerindendir?

 
 
 
 
Soru 4.

Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda, Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam; Şu karşıki bayırda verdiydim kuzuyu kurda, “Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin biçimsel özelliklerini benimsememiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Şakaya ve nükteye çok yer verirler. Sahte değerlerle, samimiyetsizlikle, aşırı duyarlılıkla alay ederler. Silik yaşamayı, büyük konulardan kaçmayı, küçük tasa ve sevinçleri şiirin başlıca temaları hâline getirmişlerdir. Geçim sıkıntısı ve günlük hayatı işlemişlerdir. Bu parçada özellikleri verilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin temsilcilerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basar. Eski şiirle bağını sesten çok imge bağıyla kurar ve çağrışımlardan yararlanır. Şiiri, ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin kendine özgü bir söyleyişin toplamıdır. “Üvercinka, Fotoğraf” önemli şiirleri arasındadır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Belimizde kılıcımız kirmanî Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Cumhuriyet Dönemi’nde anlatmaya bağlı metinler olay ve durumları ele alışlarına göre gruplandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi sanatçıların öncülerindendir. Gözleme dayalı konuları yaşamından aldı. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunun altını çizen sanatçının, roman alanında ustalığını kanıtladığı önemli eserlerinden biri de Kuyucaklı Yusuf’tur. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı → eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metindir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sanatçının “Kocaoğlan” adlı eseri çağdaş bir dramdır. Eserde kadın erkek ilişkileri ve sevgi, toplumsal baskıların etki alanında ele alınmıştır. Bireyin davranışlarını ele alan toplum ilişkilerinin çıkarcı baskısı, değer yargıları, toplumsal baskıdan doğan bunalımlar ve çaresizlik işlenmiştir. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurla karanlık bir düşünceden Ormanın uğultusuyla birlikte Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte Kar yağıyor üstümüze inceden Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 
 
 
 
Soru 19.

Dünya hayatını sembollerle anlatan “Merdiven” adlı şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle hayat sahnelerini, olayları, konuşma dilinin canlılığıyla eserlerine yansıttı. İslami duyarlılığıyla milli kaygılarını birleştirdi. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x