2015 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Sözlükte “bir şeyin sınırı, ölçüsü, miktarı ve kıymeti” anlamına gelen ve Kur’an’da “ölçme, güç yetirme, kudret” gibi anlamlarda yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kelam ilminde hayır ve şer hangi kavramlarla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Peygamberlerin günah işlemekten kaçınmalarını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi “Deizm’in” temel fikirlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Mizan”kavramı neyi ifade eder?

 
 
 
 
Soru 6.

“Çürüyüp toz olmuş şu kemiklere kim hayat verebilir?” (Yasin suresi, 78. ayet) Verilen ayette müşrikler aşağıdaki kavramlardan hangisine yönelik itirazlarını dile getirmişlerdir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisini sorumluluktan kurtarmak için kullandığı kavramlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Bizim uğrumuzda gayret gösterenleri biz, yollarımıza elbette ulaştıracağız. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.” (Ankebut suresi, 69. ayet) Verilen ayette aşağıdaki kelamî kavramların hangisinden bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Agnostisizm’in Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilme sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Çağdaş dönemde yazılan “Yeni İlm-i Kelam” isimli eser aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 13.

“Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir…” (Cum’a suresi, 4. ayet) Verilen ayette peygamberlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

“And olsun, Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran suresi, 164. ayet) Hz. Muhammed ile ilgili olarak nazil olan bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 15.

“Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Duhân suresi, 38. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan insandan beklenen davranış değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

“… Her şeyi yaratan ve her şeyi belli yasalar örgüsüne göre düzene koyan odur.” (Furkân suresi, 2. ayet) Verilen ayette altı çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

Dinî literatürde herhangi bir olayın mucize sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Her canlı ölümü tadacaktır…” (Enbiya suresi, 35. ayet) “De ki: Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile.” (Nisa suresi, 78. ayet)
Yukarıdaki ayetlerin vurguladığı asıl husus aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Cehennemin isimlerinden olan “Cahim”, Kur’an’da hangi anlamda yer almıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x