2015 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 2.

“Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.”Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında sayılmış olan koruyucu haklardandır?

 
 
 
 
Soru 3.

‘’Sosyal devlet’’ olmanın gerekleri hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu ögelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Ülkemizde ’’İnsan haklarına dayalı devlet’’ anlayışı aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

“Toplumsal sözleşme” anlayışını savunarak demokrasi fikrinin gelişmesine katkı sağlayan 18. yüzyılda yaşamış Fransız düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Seçimlerle ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması• Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması• Yargının hür ve bağımsız olması
Yukarıda verilenler demokrasinin hangi ilkesinin gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 11.

Padişah
II. Mahmut döneminde padişahın yetkilerini sınırlayarak, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“ hangi yılda imzalanmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma ücretlerinin artırılması, çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Avrupa Birliği, üyelerinden ve Birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili belli kriterleri sağlamasını istemektedir.Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.”Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...