2015 3. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda Hz. Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.• Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.• Mesnevi adlı eseri vardır.• 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 4.

Sevap ve günah kavramları hangi tür değerleri ifade etmek için kullanılır?

 
 
 
 
Soru 5.

İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” niteliğinde olduğu kabul edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi laik bir devlet yapısında bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 7.

“…Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz… Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz…”Anayasa’da yer alan bu ifadelerle aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi garanti altına alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemelerinde etkili olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

• Ünlü Müslüman Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. • Dünya haritasını günümüzdekine yakın ölçülerde çizmiştir.• Yaşadığı dönemde, henüz keşfedilmemiş Amerika kıtasını da haritasında göstermiştir.Hakkında bilgi verilen bilim adamı kimdir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kişinin, dinî ve ahlakî değerleri, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, şefkat, merhamet vb. davranışları kazanmasında en etkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Türklerin İslam dinini kabul etmeden önceki tanrı inancı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yunus Emre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmadığı halde toplum hayatını düzenleyen kurallardandır?

 
 
 
 
Soru 15.

“Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah kendini beğenmiş öğünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman suresi, 18. Ayet)Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerin yer aldığı bu ayette aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi reddedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışının oluşmasında daha çok etkili olmuş şahsiyetlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Günümüzde Türkiye’nin doğusunda, Irak’ta, Suriye’de ve Mısır’da yaygın olan ameli mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını hızlandıran etkenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında inançla ilgili benimsenen yaygın mezheplerden biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...