2015 3. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Kant’ın ahlaki eylem konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

“İnsanın var oluşu, onun özünden önce gelir. Buna göre insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur, çünkü özünü kendi oluşturabilme özelliğine sahiptir.” Bu görüşüyle Jean Paul Sartre hangi felsefi yaklaşımın temsilcilerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

I- Mevlana II- Yunus Emre III- Hacı Bektaş Veli
Yukarıda verilenlerden hangileri, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendirmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur.” Tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Yönetimin geçerlilik ölçütleri, din – devlet ilişkileri, hukuk sistemi, insan hakları, devlet ile birey arasındaki ilişkileri ele alan felsefe dalı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Düşünce ve ekonomik alanda serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlüğü temel ilke olarak kabul eden yaklaşım hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Protagoras’a göre “her şeyin ölçüsü insandır. Her şeyin ölçüsü insan olduğuna göre bütün insanların kabul edebileceği bir kural, sistem olamaz.’’ Buna göre, Protagoras’ın ideal bir düzen konusunda aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekmek isteyen korku ütopyalarına örnek olarak gösterilir?

 
 
 
 
Soru 13.

11. Yüzyılda yaşamış, birey, devlet ve yaşamı konu alan “Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap)” adlı eseriyle ün kazanmış Türk düşünürü hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Sanat eseri sanatçının doğayı basitçe taklit etmesi değil, onu kendi yeteneği ve hayal gücünü de kullanarak oluşturmasıdır.
Yukarıda açıklaması verilen sanat anlayışı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Estetik yargılar ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi estetik bir yargıdır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Var olan herşeyin bir yaratıcısı olduğunu, bu yaratıcının evrene müdahale ettiğini kabul eden düşünce hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Din felsefesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

I- Ateizm II- Deizm III- Panteizm
Yukarıda verilenlerden hangileri Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerdendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x