2015 3. Dönem AÖL Siyer 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Namaza çağrının ateş yakarak yapılması teklifi Hz. Muhammed (sav.) tarafından neden reddedilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Mescidi Nebevi’nin ilk kıble yönü neresiydi?

 
 
 
 
Soru 4.

“Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Taki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.”
(Ali İmrân suresi, 140. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

“İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”
Bu hadiste ifade edilene aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik yönü ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin yapılış nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’de peygamberler için kullanılan kavramlar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kur’an’daki bilgilerin başka kaynaklardan alındığı şeklindeki itirazları geçersiz kılmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bizim gibi bir insan olduğuna delil oluşturmaz?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz. Muhammed (sav.)’in katılmadığı, bir sahabenin komuta ettiği askeri birliklere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde “Ey İnsanlar!” şeklinde hitabı onun hangi yönüne işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 17.

“(Resulüm!) Biz, seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayet peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Senetü’l Vüfud” kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Peygamberimizin Necranlı Hristiyan heyetinin Mescidi Nebi’de ibadet etmelerine izin vermesi O’nun hangi yönüne örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 20.

“… Ne dersiniz? Size şu dağın ardından bir takım atlıların geldiğini haber versem bana inanır mısınız?”
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in eğitimde kullandığı metotlardan hangisine örnek olur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x