2015 3. Dönem AÖL Sosyoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kültürün tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin bütünü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 
 
 
 
Soru 3.

Kültür konusunda “hars’’ ve “medeniyet’’ ayırımı yaparak, hars ile milli kültürü, medeniyetle de kültürün evrensel yönünü ifade eden sosyolog kimdir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal kurumlarla ilgili olarak söylendiğinde yanlış olur?

 
 
 
 
Soru 5.

• Kadın ve erkeğin tek eşle evlenmesidir.• Eşlerin, anababalarından ayrı evde oturmasıdır.Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Ailenin psikolojik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek ailenin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Çok tanrılı din anlamına gelir. Çok sayıda tanrıya inanmadır. Tanrıların insanlar gibi yaşayıp insani özellikleri taşıdığına inanılmıştır.
Yukarıda açıklanan dinsel inanış hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bireylerin inançlarını özgürce yaşayabilmelerine ve ifade edebilmelerine imkan sağlayan demokratik toplum sisteminin vazgeçilmez ilkesi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Üretim sonucunda elde edilen mal ve hizmet değerlerinin, üretime katılanlar arasında paylaşılması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Tüketim malı, insan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılayan mallardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle tüketim malına örnek olur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi baskıcı yönetimlerin belirgin özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Toplumsal değişme toplumsal hayatın her alanında zaman içerisinde meydana gelen değişmelerdir.Aşağıda verilen toplumsal değişme ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

“Bir toplumda maddî ve manevî kültür ögelerinin bir arada işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşmeyi sağlayan nedenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eder.
II. Değişmenin, plân ve programlar aracılığıyla istenen yönde ve belli bir sürede gerçekleştirildiği, şiddet ve terör içermeyen değişmelerdir.
III. Tek bir karar mekanizmasının hazırladığı plân ve programların toplumun onayının alınmadan uygulanmasıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri, toplumsal değişme tiplerinden ”demokratik plânlı değişmenin” özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişme düzeyini belirleyen unsurlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenlerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x