2015 3. Dönem AÖL Tarih 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İlk Çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek Tanrılı bir dine inanan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Tarih biliminin aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisinde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı kontrol edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin sözlü kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Vakanüvisler devletin resmî tarihçileridir. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî vakanüvisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarihe yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Mısır uygarlığında bütün yetkileri elinde bulunduran TanrıKrallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasının nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Eski Türklerde ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Türklerde ilk düzenli orduyu kuran ve orduyu onluk, yüzlük, binlik bölümlere ayıran Asya Hun Devleti hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılmış, askerlik özel bir meslek olmamıştır. Kadınlar bile gerektiğinde kendi beylerinin komutasında orduya katılmıştır.Türk toplumunun bu özelliği aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Hunların batıya göç etmesiyle birlikte önlerine çıkan kavimler de batıya doğru birbirini iterek yer değiştirmiştir.Yıllarca süren ve pek çok ulusun yer değiştirmesiyle sonuçlanan bu olaya verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki devletlerden hangisi tarihte ilk kez “Türk” adını devlet adı olarak kullanmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Orta Asya’da Türklerle Çinliler arasında yapılan mücadelelerin temel nedenini _________ ticaretine hakim olma isteği oluşturur. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

• Avrupa Hun Devleti’nin en parlak döneminin hükümdarıdır.• Hristiyanlar O’na “tanrının kamçısı” unvanını vermiştir.Hakkında bilgi verilen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar gibi devletler kurup dünya tarihinde önemli rol oynayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi tarihî olayların mekâna göre sınıflandırılmasına bir örnektir?

 
 
 
 
Soru 20.

Babillere ait olan, cezaları çok ağır olup, toplam 284 maddeden oluşan mülkiyet, ticaret ve ceza hukukuna dair kurallar içeren kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x