2015 3. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bütün peygamberin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Hz. Ebubekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kur’anı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Fetretü’l Vahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”
Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hz. Muhammed (sav.)’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hz. Muhammed (sav.)’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “hüzün yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. Muhammed (sav.), Mekke’de kurulan panayırlarda tevhid hakikatini anlatacak kimseler arıyordu. Bu sırada tanıştığı Medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler.
İslam tarihinde bu görüşme hangi isimle bilinmektedir?

 
 
 
 
Soru 14.

İblis, Hz. Adem’e secde etmesi emredildiğinde: “O, topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş, topraktan üstündür.” demiş ve emri yerine getirmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İblis’in bu tutumunu ifade eder?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

 
 
 
 
Soru 17.

Kendinden önce gelen peygamberlerin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

 
 
 
 
Soru 18.

Kur’anı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

 
 
 
 
Soru 20.

Hendek savaşında hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x