2015 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi edebiyat anlayışının dışında kalan bir şairdir?

 
 
 
 
Soru 2.

Türk edebiyatında gezi türündeki en önemli eser ona aittir. “Seyahatname” adlı büyük ve eşsiz eserinde bize 17. yüzyıl Türkiye’sinin sanatını, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini, tarihini, folklorunu ayrıntılarıyla tanıtır. Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kerem ile Aslı hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

“Tezkire” için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 5.

• Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır. • Nazım birimi dörtlüktür. • Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır. • Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi insanların her zaman ilgisini çekecek konular işlenmiştir. Bu özellikler aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 6.

Türkülerin her bendinin sonunda tekrarlanan nakarat dizelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

15. yüzyılda yazıya geçirilen eser destan-hikâye özelliği gösterir. Kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu kahramanlardan bazıları şunlardır: Deli Dumrul, Salur Kazan, Tepegöz… Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıda kasideyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir. 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l- Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.
RUBAİ

Esrârını dil zaman zaman söylerimiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş Aşk ehli olup da, mihnet-i hicrâna Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş Haletî Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

İlk kez 19. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan Karagöz oyunlarının toplandığı kitap aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 15.

Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

• Dört mısralık divan edebiyatı nazım şeklidir. • Bir, iki ve dördüncü mısralar kendi aralarında uyaklı, üçüncü mısra serbesttir. • Her mısra değişik vezinle yazılabilir. Bu özellikler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir kimseyi, toplumu yermek amacıyla söylenen koşmalara _______ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi, halk şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini topladıkları deftere verilen addır?

 
 
 
 
Soru 20.

Londra’da Namık Kemal’le ‘‘Hürriyet’’ gazetesini çıkaran Tanzimat edebiyatı şairi, Terkib-i Bend’i ile tanınmıştır. Şiirlerinde çıkarcılığı, ikiyüzlülüğü, adaletsizliği eleştirir. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x