2016 1. Dönem AÖL Biyoloji 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Biyoloji 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlar ile gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangileri ile fotosentezde ATP sentezlenir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinde kemoototrof bireyler bulunur?

 
 
 
 
Soru 4.

Fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak;I. H2O
II. H2S
III. H2 hangilerinin kullanımında yan ürün olarak oksijen (O2) gazı açığa çıkar?

 
 
 
 
Soru 5.

Fotosentezde havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların hangi bölümünde gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki görünür ışık renklerinden hangisinde, fotosentez miktarı en düşüktür?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde görev yapan elektron taşıma sistemi (ETS) molekülü değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Nitrit bakterileri, kemosentezde enerji kaynağı olarak aşağıdaki inorganik maddelerden hangisini kullanır?

 
 
 
 
Soru 9.

Glikolizde substratların oksidasyonu sırasında moleküllerden ayrılan hidrojenler (elektronlar), aşağıdaki moleküllerden hangisine aktarılır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki insana ait vücut hücrelerinden hangisinde laktik asit fermentasyonu görülür?

 
 
 
 
Soru 11.

I. DNA
II. Klorofil
III. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisinde de ortak bulunan yapılardır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisinin oksijenli solunumu ile yıkımında amonyak (NH3) açığa çıkar?

 
 
 
 
Soru 13.

İnsanda aynı göreve sahip olan hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Uyarılan sinir hücresi sayısı
II. İletilen impuls sayısı
III. Aksiyon potansiyeli
IV. Sinir hücresinde uyartının iletilme hızıUyartı şiddetinin artması yukarıdakilerden hangilerinin artmasına neden olur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi beynin sağ yarım küresinin görevidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Olayları unutma, tekrar tekrar sorma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkati toparlayamama şeklinde kendini gösterir. Gençlerde de görülebilir, ancak genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Bu sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki duyulardan hangisini algılayan reseptörler alt deride bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Göz küresinin önden arkaya doğru çapının artması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olup kırıcılığının fazla olması sonucunda görüntü retinanın önüne düşer ve uzağı iyi görememe sorunu ortaya çıkar. Bu göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x