2016 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Coğrafya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Yapılan araştırmalarda günümüzdeki canlı türü kayıplarının geçmişe göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yaşanan tür kayıpları üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden etmenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

• Dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır.• Yıllık yağış miktarı ve sıcaklık ortalaması yüksektir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Şehirler etki alanları bakımından yerel, bölgesel ve küresel olmak üzere üçe ayrılır. .Buna göre, Yozgat, İzmir ve Tokyo şehirlerinin etki alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yozgat — > İzmir — > Tokyo
 
 
 
 
Soru 6.

Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 7.

Haritadaki taralı alanlardan hangisinde nüfusu 10 milyonu aşan şehir sayısı daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 8.

Sanayi tesislerinin kurulacağı yerler tespit edilirken ulaşım imkanlarının uygun olmasına önem verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde domuz etinin üretim, dağıtım ve tüketimi azdır. Bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 10.

Sürdürülebilir kalkınma, tükenmeyen doğal kaynakların kullanımının artırılmasıyla gerçekleştirilebilir. .Buna göre, aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisine yapılan yatırım sürdürülebilir kalkınma amacına daha uygun olur?

 
 
 
 
Soru 11.

Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanma, ülkelerin gelişmişlik durumu ile ilişkilidir.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde doğal kaynaklardan daha yüksek verim elde edilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Anadolu’da birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olması
II. Yol yapım maliyetlerinin yüksek olması
III. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır?

 
 
 
 
Soru 14.

Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez?

 
 
 
 
Soru 15.

Haritada verilen alanlardan hangisinde dağlık ve engebeli araziler daha geniştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Ülkemizde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirebilmek amacıyla bazı teşvik politikaları uygulanmaktadır.Buna göre, haritada verilen yerlerden hangisinde ekonomik gelişmişlik fazla olduğu için teşvik politikalarına daha az ihtiyaç duyulur?

 
 
 
 
Soru 18.

Dünya rezervinin yarısından fazlasının ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Petrol
II. Hidroelektrik
III. Doğalgaz
IV. JeotermalTürkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir?

 
 
 
 
Soru 20.

Haritada verilen yerlerden hangisinde sanayi faaliyetleri daha azdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x