2016 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Tüm insanların, insan olmaları bakımından birbirleriyle aynı değerde olması• Hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, bir şeyleri istemeye yetkili kılması• Başkasına zarar vermeden kişinin dilediğini yapabilmesi
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Pozitif hukuk normları en üstte, genel ve soyut olandan özel ve somut olana doğru hiyerarşik olarak sıralandığında bu normların en üst basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 
 
 
 
Soru 3.

Kişilerin eğitim ve öğrenim hakkı aşağıda verilen hangi temel haklardandır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki sistemlerden hangisi hukuk devletini simgeler?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 7.

Temel hak ve özgürlükleri güvenceye almakla birlikte önceliği devlete veren, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla ilgili kısıtlayıcı tedbirlere başvurabilen ve 1982 Anayasası ile şekillenen devlet anlayışı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Ülkemizde uygulanmakta olan seçim sistemi ülke barajı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Çoğulcu demokrasinin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının temel özelliğindendir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden beklenen bir davranıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

• Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi• Çalışanlar için elverişli çalışma koşullarının sağlanması• Ülkelerde çalışma ile ilgili yasalarda standart sağlanması Özellikleri verilen Birleşmiş Milletler Örgütü’nün uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Avrupa Birliği, üyelerinden ve birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden belli kriterleri sağlamasını istemektedir. Bu kriterlerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili olanı aşağıdakilerden hangisinin adıyla anılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için 1921 yılında kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Günümüzde dünyanın bazı ülkelerinde yaşayan insanlar kilo verebilmek için sağlık kuruluşlarına bir dolu para harcarken, bazı bölgelerde ise insanlar ya açlıktan ölmekte ya da yetersiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybedip temel insan hakkı olan yaşama ve sağlık hakkından mahrum olmaktadırlar. Bu durum insan haklarının korunmasında engel olan sebeplerden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

Kelime anlamı “yeniden doğuş’’ olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin bir gereğidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...