2016 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Dilin bilgi verme işlevidir. Amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlenebilir bilgi vermektir. Daha çok bilimsel metinlerde, nesnel anlatımlarda karşımıza çıkar.
Yukarıda dilin hangi işlevinden söz edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Propaganda amaçlı siyasi söylevlerde, reklam metinlerinde ve el ilanlarında genellikle dilin hangi işlevi kullanılır?

 
 
 
 
Soru 3.

Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluğa _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi sunum yapacak kişinin sunumdan önce yapması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmanın verimli geçebilmesi için tartışmacılarda bulunması gereken özelliklerden biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

________ , güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliktir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi, tartışmanın daha samimi bir ortamda yapılması yönüyle diğerlerinden ayrılır?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir eleştirmenin sanat eserini değerlendirebilmesi için o sanat dalından anlaması, onun özelliklerini bilmesi ve kafasında bir ölçü oluşturması gerekir. Sanat üzerinde sadece genel bazı bilgileri olan birinin, bu beğenilere dayanarak sanat eseri iyidir ya da kötüdür diye yargılaması doğru olamaz. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Şiir belli kurallara hapsedilmeyen, kurallarını her şairin kendisinin belirlediği bir türdür. Bu yüzden de her dönemde farklı akımlar ve anlayışlar ortaya çıkmış ve hepsi şiirin nasıl yazılması gerektiğine dair fikirler yürütmüştür. Ancak hiçbiri bir kural değeri taşımamış, her akım bir diğerini etkisiz hale getirmiştir. Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?

 
 
 
 
Soru 11.

Bazı özelliklere sahip olmayan bir insanın iyi bir edebiyatçı olamayacağı düşüncesindeyim. Bu, benim idealist bir insan olmamdan ileri gelebilir. Bence bir insan iki temel üzerinde iyi bir edebiyatçı olabilir: birisi bilgi, diğeri gözlem gücü. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi eşyamı bavuluma doldurmuş duruyorum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Gerçek sanat yapıtı az konuşandır ve sadedir. Üslubu okuyucuyu yormaz. Yapıtın okunmasında, sevilmesinde bunun payı vardır kuşkusuz. Bu parçada gerçek sanat yapıtının hangi yönü vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Yazı dili, kendine özgü kuralları, biçimleri, belirli bir geleneği olan; yazışmalarda, bilim ve sanat eserlerinde kullanılan gelişmiş dildir. Başka bir deyişle konuşma dilinin yazıya geçirilmiş biçimidir. Devlet dili, kültür dili ya da edebî dil olarak da adlandırılır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Söyle sevda içinde türkümüzü Aç bembeyaz bir yelken Neden herkes güzel olamaz Yaşamak bu kadar güzelken? Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımın özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Kayaya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor muyuz?” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x