2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Toplumsal değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi dinî değerlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Paylaşım, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet gibi birçok değer çocukken davranışlara yerleşmekte ve karakter haline gelmektedir. Verilen bilgiye göre değerlerin ilk oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

“O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) “O mü’minler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.” (Mü’minun suresi, 8. ayet) Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Milletimizi bir arada tutan ortak değerlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kişilik gelişiminin en çok şekillendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan önce var olup İslâm’dan sonra da devam ettirilen, İslam tarafından tasvip edilen gelenek ve göreneklerden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarına aykırıdır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisinin din ve vicdan özgürlüğünün gelişmesinde katkısı yoktur?

 
 
 
 
Soru 11.

Türklerin Müslüman Araplarla ilk teması hangi halife zamanında gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 13.

• 699 yılında Kufe’de doğmuştur.• Fıkh-ı Ekber en meşhur eseridir.• Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuştur. Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Ülkemiz Müslümanlarının çoğunluğunun İtikatta (İnançta) tâbi olduğu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Makalatu’l İslamiyyîn” ve “El İbâne an Usûli’d-Diyane” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Gönderdiği “Alp Erenler” adlı talebeleriyle Anadolu’da İslam’ın yayılmasında öncülük etmiştir. Genellikle basit ve sade bir dille şiir şeklinde söylemiş olduğu dini öğütleri insanların gönüllerine hitap etmiş ve çok tesirli olmuştur. Bu sözleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde bir araya getirilmiştir. Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

• Asıl adı; Şeyh Nasıruddîn Mahmut’tur.• Esnafa İslam’ın ticaret ahlâkını ve milli kültürü benimseten bir teşkilat kurmuştur.• “İş ahlâkına sahip dürüst kişi, ancak kaliteli mal ve hizmet üretebilir.” anlayışına sahiptir. Hakkında bilgi verilen İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

• Moğol istilasından dolayı ailesi ile Anadolu’ya gelmiştir.• İlk öğrenimini babası Sultan Veled’den almıştır.• Şems-i Tebrizi ile karşılaşması hayatının dönüm noktası olmuştur. Verilen bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

İmam Şafiî hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x