2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Din Kültürü 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İnsanın özgürlüğü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sahip olduğu temel haklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 5.

“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu…?’’ (Zümer suresi, 9. ayet) “İlim ve hikmet Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.” (Hadis-i Şerif) Verilen ayet ve hadis aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi düşünce özgürlüğünün toplumsal kazanımlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Ehil birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormaktır.• Temeli, düşünce hürriyetine ve düşüncesini özgürce ifade etme hürriyetine dayanır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır…” (Nûr suresi, 27. ayet) “İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helâl değildir.” (Hadis-i Şerif)
Yukarıdaki ayet ve hadis insan haklarından hangisini vurgulamaktadır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi insanın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan etkenlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: İçlerinden şerefli bir kimse hırsızlık yapınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi çalınca ise kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fatıma da hırsızlık etse cezasız bırakmazdım.” Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisinde kul hakkı söz konusu değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

İslam tarihinde adaletiyle meşhur olmuş halife aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

“Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.” Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki eğitim kurumlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi tefsir alanında meşhur olmuş âlimlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

• Sıfırlı ondalık sistemi ilk bulan kişidir.• Matematikte cebir ve logaritmanın kurucusu sayılır.• Matematiğin yanında astronomi ve coğrafya alanlarında da birçok buluş yapmıştır. Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

İslami eğitim kurumlarında aşağıdaki derslerden hangisi okutulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

• Endülüs’ün ilim merkezi haline gelmesinde önemli bir yere sahiptir.• Yalnız Müslümanlar değil Avrupalılar da burada ilim tahsil etmişlerdir. Bu önemli cami ve ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x