2016 1. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnektir?

 
 
 
 
Soru 2.

Felsefe ulaştığı sonuçları temellendirmeye çalışırken, olgulara değil, mantıksal analize yönelir. Filozof ortaya koyduğu bilginin güvenirliliğini iç tutarlılığa bakarak denetler. .Buna göre iç tutarlılık kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Deneye dayanma
II. Olgusal olma
III. Akla dayanma
IV. Dünyayı ve insan yaşamını yorumlamaVerilenlerden hangileri felsefeyle bilimin ortak yönleridir?

 
 
 
 
Soru 4.

Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

• Belirli bir zamanda ve mekanda var olan her şeydir.• İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan varlıklardır.
Yukarıda açıklaması verilen bilgi kuramının kavramı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır, duyum ve algılar ise özneldir. Bu yüzden herkesin kabul etmesi gereken genel geçer doğrular yoktur. .Buna göre sofistlerin bilgiyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Bilginin kaynağını duyu, akıl, nazar olarak açıklayan, sezgiyi doğru bilgiye ulaşma aracı olarak gören, Aristoteles’in görüşlerinden yararlanarak İslam felsefesinin kurucularından olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kant’a göre ‘‘deneysiz kavramlar boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmaksızın kördür.’’ Kant bu sözüyle hangi düşünceleri birleştirmeye çalışmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

John Locke’a göre insan zihni dünyaya boş bir levha (tabula rasa) olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır. İnsan zihninde, doğuştan gelen hiçbir bilgi ve düşünce yoktur. Aşağıdakilerden hangisi John Locke’un düşüncesini dile getirir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bilim felsefesi; bilimin yapısını, konusunu, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ana kavramlarını, ulaştığı sonuç ve yöntemini sorgular. .Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesi için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

“Kanun fi’t Tıp” isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Reichenbach’a göre, bilimselliğin ölçütü olgulara dayanan doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilme veya yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermeler anlamlıdır. Doğrulanamayan önermeler anlamsız bilim dışıdır. Aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermeye örnektir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Olağan bilim dönemi
II. Bilim öncesi dönem
III. Bunalımlar
IV. DevrimThomas Kuhn’a göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşamalarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Araştırmacının, inançlarından, kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgi ortaya koyması bilimsel bilginin hangi özelliği taşımasını gerektirir?

 
 
 
 
Soru 16.

Toplumda makineleşmeyle beraber insan, makine zindanında tutuklu bir hale geliyor. Hayatımızı kolaylaştıran makine, insanın düşünce, irade ve duygusunun yerine geçiyor. Tanıdığımız insan ruhu ve hissiyatı değişerek yeni bir insan oluşuyor ve makine, insanın fonksiyonunun yerine geçiyor. .Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 18.

İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan, “varlık var mıdır?’’ sorusunu “vardır’’ diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur. Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz. .Buna göre Descartes’in varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x