2016 1. Dönem AÖL Fıkıh 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

 
 
 
 
Soru 5.

Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’
Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x