2016 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

İslam’ın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır?

 
 
 
 
Soru 3.

Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in doğum yeri neresidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin özünü oluşturan unsurlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde; örf, âdet ve geleneklerde; hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve turistik alanlarda hep dini motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar. Bu metinden din ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

“….Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat) önemli bir bölümünü unuttular…” (Mâide suresi, 13. ayet)Bu ayet Yahudilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Hz. Süleyman tarafından Kudüs’te yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hz. Davut ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudilik’e ait görüşlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Andolsun ki İsrailoğulları’ndan sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilahi hükümleri) getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.” (Mâide suresi, 70. ayet)Bu ayette Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Hz. İsa ile ilgili Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ortak inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir. Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu Hristiyanlık tarihi açısından önemli kılan sebeplerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce ortaya çıkan dinlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

İslam’a göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Mecusilik olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

• Saç ve sakalın kesilmemesi• İbadete “Om” kelimesi ile başlanması• Nirvana’ya ulaşmanın hedeflenmesi Burada aşağıdaki dinlerin hangisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...