2016 1. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Hz. Bilal, Habeşistan kökenli siyahi bir mümindi. Bir keresinde Hz. Ebu Zer kendisiyle tartışmış ve kızgınlıkla ona “kara kadının oğlu” demişti. Bu durum Hz. Bilal’i oldukça üzdü. Olayı haber alan Peygamberimiz de Hz. Ebu Zer’e: “Sende cahiliye âdetleri görüyorum.” diyerek yaptığı şeyin hatalı olduğunu hatırlattı. O da Bilal’den güzel bir şekilde özür diledi. Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Peygamberimizin meclisinde üstünlük ölçüsü aşağıdakilerden hangisiydi?

 
 
 
 
Soru 3.

“Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabbiniz birdir, babanızda birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arap’ın yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur…” Bu hadiste insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 4.

“Peygamberimizin oğlu İbrahim’in vefat ettiği gün Güneş tutulmuştu. Halk içinde bazı kimseler, Güneş’in İbrahim’in ölümü sebebiyle tutulduğunu söylediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz; Ay ve Güneş Allah’ın ayetlerinden sadece iki ayettir. Bunlar birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Onu tutulmuş gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar Allah’a dua edin ve namaz kılın.” (Hadis-i Şerif) Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 5.

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar…” (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Hz. Muhammed (sav.)’i görmeye gelen yabancılar, onu başkalarından ayırt edemeyerek “Hanginiz Muhammed?” ya da “Kavmin efendisi hanginiz?” diye sormak zorunda kalıyorlardı. Bu olay Peygamberimizin daha çok hangi yönüne işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesine uygun davranılmasının sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Arapların önde gelenleri, Müslüman olmaları durumunda Peygamberimizden diğer Müslümanlardan üstün tutulmalarını ve bazı Müslümanları yanından uzaklaştırmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Allah, “Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları (yanından) kovma! Sen onlardan dolayı sorumlu değilsin, onlar da senden dolayı sorumlu değiller. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun!” ayetini indirdi. (En’âm suresi, 52. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, kemaliyle iman etmiş olamazsınız.” Bu hadiste anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Abdullah bin Mesud’un karısı Zeynep şöyle demiştir: Resulullah (sav.)’a; kocama ve yakınlarımdan korumam altında bulunan birkaç yetime verdiğim nafaka benim için sadaka yerine geçer mi? diye sordum. Resulullah (sav.): Söylediğin nafakadan dolayı iki ecir vardır. Bunlar _________ ve _________ ecri.” buyurdu. Hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yetim ve velisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 12.

“Kimsesiz kadınların ve fakirlerin ihtiyacını gideren Müslüman, Allah için namaz kılan ve gündüz oruç tutan âbid gibidir.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi “Suffa”nın işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz Muhammed (sav.)’in gençliğinde “Hılfu’l-Fudul” teşkilatına üye olması O’nun hangi özeliğine örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel gördüğü davranışlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz tarafından Medine halkına Kur’an öğretmesi için gönderdiği sahabelerden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

İstişare ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yaptığı istişareye örnektir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (lütfu) geniş olan ve bilendir.” (Nûr suresi, 32. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x