2016 1. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Batı kaynaklarında “Hung-nu” olarak adlandırılan kavim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Orta Asya’nın yeryüzü şekilleri, iklimi ve Türklerin yaşayış tarzları, Türk kültüründe aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmesine sebep olmuştur?

 
 
 
 
Soru 3.

“Yarı göçebe yaşam biçimi, Hunlarda —I— sanatının, ölümden sonraki yaşama ait dinsel inanışları da —II— gelişmesini sağlamıştır.”Hun sanatı ile ilgili yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, hangi seçenekte verilen bilgiler yazılmalıdır?

I — > II
 
 
 
 
Soru 4.

Orta Asya’daki toplulukları bir çatı altında toplayan ilk Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Uygur kubbeli mezar anıtlarının en güzel örnekleri, aşağıdaki hangi Uygur kentinde yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur?

 
 
 
 
Soru 6.

İslam sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam sanatının ilk camileri, aşağıdaki hangi plan tipinde inşa edilmişlerdir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki camilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde büyük bir onarım görmüş ve bozulan çinileri İznik çinileri ile değiştirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Fatımîlerin, cami inşaatında kullandıkları aşağıdaki mimari ögelerden hangisi, onların mimaride Batı’dan etkilendiklerini gösterir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Kudüs yakınlarında bulunan saray, 8. yüzyılda Emevi halifelerinden <
II. Velid Döneminde yapılmıştır.• Yapı çok sayıda küçük oda ve tören salonundan oluşur.• Saray, bir yandan Helenistik izler taşıyan kabartmalarla, diğer yandan da Sasani sanatının izlerini taşıyan üçgen ve gül motifleriyle süslüdür.• Sarayın, 19. yüzyılda ortaya çıkarılan ön cephe kabartmaları Berlin’deki Kaiser Friedrich Müzesindedir. Bazı özellikleri verilerek tanıtılmaya çalışılan saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki türbelerden hangisi İslam sanatının ilk türbesi olarak kabul edilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Caminin ezan okunma işlevi için yapılmış olan kulemsi bölümlerine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Fuat Köprülü’ye göre “Ribat” terimi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Ankara Aslanhane Camisi’yle ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Anadolu Selçuklu kervansarayları kaç tipte inşa edilmişlerdir?

 
 
 
 
Soru 16.

Seyyah Evliya Çelebi’nin “Bursa’nın Ayasofya’sı” olarak betimlediği yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlı sanatının aşağıdaki hangi dönemleri “Türk Ampir Üslup Dönemi” olarak isimlendirilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, halıyı meydana getiren ve halının esasını oluşturan ögedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Artuklular ve Selçuklular zamanında yapılan cami ve medreselerde kullanılan cam çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Türk resim sanatı, hangi yıllarda soyut sanat akımının etkisine girmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x