2016 1. Dönem AÖL Tarih 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak anlayıp değerlendirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin göz ardı edilmemesi gerekir?

 
 
 
 
Soru 2.

Herodot’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

 
 
 
 
Soru 3.

İlk şehir devletleri, aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Tarihî olay ile ilgili verileri sınıflandırma
II. Verileri zaman, yer ve konularına göre ayırma
III. Elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığının belirleme durumlarından hangileri tarih biliminin yöntemleri arasında gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Okunuşu “Milattan Sonra 7. yüzyılın 1. yarısının 2. çeyreği” olan yıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan “yazılı” kaynaklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

İlk Çağ’da Mısır’da;• Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin,• Hayatın ölümden sonra da devam edeceğine olan inanç, ölülerin mumyalanmasını gerekli kılmış, o da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu bilgilere göre Mısır’da görülen bilimsel gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 8.

Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Sümerlerde bütün şehir devletlerini bir yönetim altında birleştirmiş olan krallara verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Ünlü “Hammurabi Kanunları”nı hazırlayan Hammurabi, aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Hinduizm inancına göre kutsal sayılır?

 
 
 
 
Soru 12.

Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:• Patriciler: Romalı soylulardan oluşan bir sınıftır. Sosyal yaşam açısından diğer sınıflara göre daha rahat yaşayan bu sınıftaki insanlar; mülkiyet edinme, devlet memuru ve asker olabilme haklarına sahiptiler.• Plepler: Hiçbir siyasi hakkı olmayan bu sınıftakiler daha çok hayvancılık, tarım ve ticaret gibi işlerle uğraşmışlardır.• Köleler: Hiçbir hakları olmayan bu sınıftakiler soyluların evlerinde hizmetçi, tarlalarında da işçi olarak çalışmışlardır. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, Roma toplum yapısından çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Avrupa’da meydana getirdiği siyasi sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Avrupa Hun hükümdarı Attila, Balkan Seferleri’ni hangi devlet üzerine düzenlemiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Kutluk Devleti hükümdarı Kapgan Kağan, iktidarda bulunduğu süre içinde bütün Türk boylarını Kök Türk egemenliği altında toplamaya çalışmıştır. Kapgan Kağan, izlediği bu siyasetle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Hazarlar, hangi yönleriyle diğer Türk topluluklarından ayrılırlar?

 
 
 
 
Soru 18.

Tarihte ilk kendi adına para bastıran Baga Tarkan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

 
 
 
 
Soru 19.

“Uygurlar, _________ adını verdikleri kentler kurarak sanat ve ticaretle uğraşmışlardır.” Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde görülen ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması anlayışının bir sonucudur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x