2016 1. Dönem AÖL Tarih 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Osmanlı Devleti’ni kuran Osmanlı ailesi, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki yerlerden hangisi Osman Bey Dönemi’nde fethedilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan aşağıdaki yerlerden hangisi, Sazlıdere Savaşı sonucunda ele geçirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Kıbrıs’ın Fethi
II. Niğbolu Savaşı
III. I. Viyana Kuşatması
IV. Edirne – Segedin Antlaşması Osmanlı tarihi ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ boyunca bağımsızlığını koruyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Görevi müderrisleri ve kadıları atamak; adalet, eğitim ve kültür işlerine bakmak olan Divanıhümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Osmanlı Devleti’nde iç ticaretin gelişmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dirlik sistemini uygulamakla elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Osmanlılarda ilk para _________ tarafından bastırılmıştır.” Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Osmanlı’daki “Reaya” sınıfı ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Reform hareketleri sonucunda İngiltere’de ortaya çıkan mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Nasuh Paşa Antlaşması• Amasya Antlaşması• Serav Antlaşması Verilen antlaşmalar için söylenebilecek ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötüye gidişin durdurulabilmesi için alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğine dair Koçi Bey’e rapor hazırlatan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Osmanlı Devleti’ndeki “Enderun” mektebinin kuruluşundaki temel amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi,
II. Viyana Kuşatması’ndan sonra kurulan “Kutsal İttifak” içerisinde yer alan devletlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

17. yüzyılda Avrupa devletleri arasında yaşanan din merkezli savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Rusya, Osmanlı Devleti ile imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Karadeniz’e inme politikasında ilk adımı atmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x