2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Günlük yaşamda, alışverişte, eş dost arasında, bakkalda konuştuğumuz dile _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Başarılı bir anlatımda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi edebî metin örneğidir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Ateşten Gömlek” adlı romanın konusu Kurtuluş Savaşı’dır. Bu romanda savaşın gerçekleştiği mekânlardan ve savaş atmosferinden bahsedilmiştir. Bu örnekte edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi söz konusudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanatlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisinde fonetik (işitsel) sanatlar doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

________ terimi ile bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Mert dayanır namert kaçar Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Sözün bilmez bazı nadan elinden Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar Bülbülün feryadı gonca gülünden Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aynı ünsüz harfin sıkça kullanımıyla yapılan ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Halk şiiri nazım biçimlerindendir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır Ormanlar koynunda bir serin dere Dikenler içinde sarı gül vardır Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır Gözüm yaşı değirmeni yürütür Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Kahramanlık konulu şiirlere _________ , doğa güzelliklerini anlatan şiirlere _________ , kişilerin ya da toplumun kusurlarını eleştiren şiirlere _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Gâh eserim yeller gibi Gâh tozarım yollar gibi Gâh akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal edebiyatımızın nazım birimidir?

 
 
 
 
Soru 19.

İnsanda estetik duygular uyandıran, insanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren dil ürünü eserlere _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Yazılı anlatımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x