2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Hikâye türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Türk edebiyatında _________ olay öyküsünün, _________ ve _________ durum hikâyesinin önemli temsilcilerindendir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki türlerin hangisinde olağanüstü olayların görülme olasılığı daha azdır?

 
 
 
 
Soru 5.

Masal türüyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Ulusların ulus oluşu sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman ve hikâye Tanzimat’tan önce yoktu. Ancak Divan edebiyatında bu türleri karşılayan _________ vardı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi işledikleri konulara göre roman türlerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 9.

Tiyatro aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde doğmuştur?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Aktör: Tiyatro oyununda erkek oyuncu
II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri
III. Perde: Olayların gelişmesine göre oluşan bölümler
IV. Tuluat: Bir roman ya da öyküyü tiyatro türüne uyarlama işi Numaralanmış cümlelerdeki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Karagöz oyununda oyunun asıl bölümüne ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatımızda manzum hikâye türündeki eserleriyle tanınır?

 
 
 
 
Soru 14.

Olay hikâyeciliğinin kurucusu aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kurtuluş Savaşı yıllarında edebî eserlerde sürekli savaş temasının işlenmesi edebî metinle ilgili hangi kavramla ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi eşyamı bavuluma yerleştirmiş doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti. Anlatmaya bağlı bir metinden alınan bu parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi öykü planında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

• Toplumun gülünç yanlarını ortaya koymak amacıyla yazılır.• Oyun kahramanları halktan kişilerdir.• Söyleyişte kaba saba sözlere yer verilir. Özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Olmuş ya da olma olasılığı bulunan olayların bir büyük olayla örülerek ayrıntılı bir şekilde yer ve zaman gösterilerek anlatıldığı uzun yazılara _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yapma destan örneği değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x