2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türkiye’de ilk defa özellikle tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Göktürk Abideleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalına _________ denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki edebî dönemlerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde ele alınamaz?

 
 
 
 
Soru 5.

• Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır.• Destanda İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla yenilmesi anlatılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Dünya üzerinde bilinen en eski destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslamiyet’ten önceki dönemde _________ , günümüz halk edebiyatındaki koşmanın ilk biçimidir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mı Emdi yürek yırtılur Bu dörtlüğün nazım biçimi konusuna göre aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.) Agılda oglak bolsa arıkda otu biter. (Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.)
Yukarıda verilen cümleler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında hangi kavramın örneğidir?

 
 
 
 
Soru 10.

En eski Türk destanlarından biri olarak kabul edilen ve Altay Türkleri arasında gelişen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

Uygur ülkesine bereket ve mutluluk veren Kutlu Dağ’ın Çinliler tarafından parça parça sökülüp taşınmasıyla bozulan uğur (tılsım) sonucu ülkede görülmemiş bir kıtlık başlar. Yaşam çekilmez hâle dönüşür. Bunun üzerine Uygur Türkleri bulundukları yeri terk ederler. Bu parçada kısaca konusu verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Türk sözcüğünün geçtiği ilk metinler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 15.

İslamiyet Öncesi Yazılı Dönem’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Eski Çin kaynakları dışında Orhun Yazıtları’ndan ilk söz eden kaynak, 13. yüzyılda tarihçi Cüveyni’nin _________ adlı kitabıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 17.

İslamiyet Öncesi Türk edebiyatında sagular aşağıdaki dinî törenlerin hangisinde söylenirdi?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Dönem’de “şaman”lara verilen isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in gezi yazısı özellikleri de taşıyan ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x