2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

_________ Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya görüşlerini anlatması bakımından oldukça önemli bir destandır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

İran edebiyatından alınan _________ aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik temaları işlenir. Bu tür o dönemde aynı zamanda roman ve öykünün yerini tutmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 4.

• X
III. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amr’ın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır. Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Divan edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Türklerin topluluk halinde İslamiyet’i kabul etmeleri hangi dönemde olmuştur?

 
 
 
 
Soru 8.

Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig _________ özelliği gösterir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Nazım birimi beyittir.
II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.
III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.
IV. Âşıkların ürünleri “divan” denen defterlere kaydedilmiştir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Divan edebiyatı nazım şekillerinden _________ Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak” demektir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 16.

• Edip Ahmet Yükneki tarafından X
II. yüzyılda yazılmıştır.• Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.• Dinî – tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır. Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser – sanatçı eşleştirmesi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir?

 
 
 
 
Soru 20.

Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfu’zZunün, Cihannüma, Fezleke… Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x