2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

1950’den sonra şiirde yeni arayışlara yönelen bazı şairler yeni bir akım başlatmıştır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürmüştür. Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır?

 
 
 
 
Soru 6.

1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran _________ , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Hemen hepsi sahnelenmiş yirmiyi aşkın oyunu ile Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en verimli yazarlarından biri olan sanatçının Boş Beşik, Susuz Yaz, Ezik Otlar gibi önemli eserleri vardır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Eskiden bu tür yazılara “kalem tercümesi” de denirdi. Hayat, ölüm, aşk, gurbet, sanat, felsefe, din gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren her şey bu türe konu olabilir. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olan Fransız yazar kimdir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir makalede bulunması gereken özelliklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafiz’in İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâ uçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri’de olacağım. Bu metin aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının taşıması gereken özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Seyyahlarımızdan _________ , “Seyahatname”sinde Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında gezip gördüğü yerleri anlatır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler… Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar… Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır. Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde fıkra türünde eser vermiş yazarlarımızdan değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x