2016 2. Dönem AÖL Biyoloji 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Biyoloji 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kısa dalga boylu ışınlar ile ilgili olarak,I. Mor ötesi ve X ışınları örnek verilebilir.
II. Enerji yükü değerleri düşüktür.
III. DNA yapısını bozabilirler.verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 2.

İnorganik maddeler ışık enerjisi kullanılarak X olayı ile Y’ye, Y ise Z olayı ile hücredeki yaşamsal aktiviteler için gerekli olan ATP’yi oluşturmada kullanılmaktadır.Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X — > Y — > Z
 
 
 
 
Soru 3.

ATP molekülü hidroliz edilirse verilenlerden hangisi oluşmaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,I. ATP’ nin harcanması
II. Fruktoz difosfatın oluşması
III. NADH + H+ molekülünün oluşmasıverilenlerden hangisi gözlenmez?

 
 
 
 
Soru 5.

İki molekül glikozun etil alkol fermantasyonu ile solunumu sonucu üretilen ATP miktarı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 6.

Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

 
 
 
 
Soru 7.

Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,I. H2O’yu kullanarak oksijen üretmek
II. Kloroplastlarda ATP sentezlemek
III. CO2’nin karbonlarını besinin yapısına katmakverilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıda verilen canlılardan hangisinde klorofil pigmenti bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Klorofil taşıma
II. Elektron taşıma sistemi (ETS) içerme
III. Solunum enzimleri taşımaVerilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortaktır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına özel olup ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşmez?

 
 
 
 
Soru 11.

Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır?

 
 
 
 
Soru 12.

Oksijenli solunumun,I. Glikoliz
II. Krebs
III. ETStepkimelerinde üretilen ATP miktarı hangisinde doğru verilmiştir?

I — > II — > III
 
 
 
 
Soru 13.

B) Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen solunum tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez?

 
 
 
 
Soru 14.

Ökaryot hücrelerde gerçekleşebilen oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimeleriyle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

DNA molekülü oluşturulurken,I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.
II. Adenin daima Timinle, Guanin daima Sitozinle eşlenir.
III. Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.kurallarından hangileri geçerlidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nükleik asitlerden sadece DNA’da görülür?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir protein molekülünün yapısında sırasıyla şu amino asitler yer almaktadır: Metiyonin – Serin – Tirozin – Triptofan – Metiyonin – Lösin – SerinBuna göre verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.
II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.
III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.verilenlerden hangileri doğru olur?

 
 
 
 
Soru 20.

Verilen şekil incelendiğinde, Gen 2’de meydana gelen bir mutasyon aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x