2016 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir.Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

 
 
 
 
Soru 2.

Çok sayıda mağara, polye, sarkıt ve dikit gibi yer şekilleri bulunan bir yerde aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır?

 
 
 
 
Soru 3.

Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır?

 
 
 
 
Soru 4.

Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.I. Deprem riskinin yüksek olması
II. Volkanik faaliyetlerin fazla olması
III. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Deniz ve okyanus sularının iç- me ve sulama suyu olarak kullanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir.- Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur- Azra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir- Duru; göllerden birinin gideğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir- Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilirBuna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Buzul gölleri haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde daha yaygındır?

 
 
 
 
Soru 8.

Şekilde gösterilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Suları sıcaktır• Mineral bakımından zengindirFay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir.Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 11.

Şekildeki A merkezindeki toprak örtüsünün B merkezindekine oranla daha ince olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Yağış
II. Basınç
III. Sıcaklık
IV. RüzgârlarBitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde nüfus artış hızları daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 14.

Haritada taranarak gösterilen alanlarda nüfus yoğunluğunun az olmasında aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmuştur?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Nüfusun yaş ortalamasının artması
II. Doğal nüfus artışının yavaşlaması
III. Çocuk nüfus oranının artmasıÜlkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olması beklenir?

 
 
 
 
Soru 16.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABD’ye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 17.

Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıda, dört farklı bölgedeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.Buna göre bölgelerden hangisinin gelişmişlik düzey daha fazladır?

 
 
 
 
Soru 19.

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından u>değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Yukarıdaki Türkiye temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılış haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x