2016 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kişileri devlete, topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 
 
 
 
Soru 2.

Normlar hiyerarşisine göre Anayasadan sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu bir öğe değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlaması
II. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapması
III. Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetlerinin sağlanmasıVerilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Meclis araştırması,• Genel görüşme,• Gensoru,• Meclis soruşturması,Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 7.

1961 Anayasa’sının öngördüğü, İnsan haklarını kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirmeye yönelen, kişi hak ve özgürlüklerinin önündeki bütün engelleri kaldırmayı kendine ödev edinen devlettir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Batıda Rönesans döneminde ortaya çıkan genel düşüncelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıda seçimlerle ilgili verilen uygulamalardan hangisi, demokratik toplum düzeninin kurulmasını zorlaştıran bir unsurdur?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Gülhane hattı Humayunu’nun (1839 yılı) devlet otoritesinin kullanımı konusunda getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı bir nitelik kazanırlar.
II. Daha çok yol gösterici ve tavsiye niteliğindedirler.
III. Bildirge ile sağlanan hakların korunması için yaptırım organı oluşturulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası bildirgelerin niteliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 15.

• Çalışma saatlerinin azaltılması• Çalışma ücretlerinin artırılması• Çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanmasıVerilen alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Anlamı “yeniden doğuş’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Cumhuriyetçilik” ilkesi aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 20.

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlete ilişkin kurum ve kuralların dinin emir ve yasaklarından değil de pozitif hukuk kurallarından türemesidir.
Yukarıda açıklaması verilen Atatürk ilkesi hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...