2016 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İletişimde dört temel öge bulunur. Bu ögeler şunlardır: Kaynak, ______, ______, ______.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin inceleme alanına girmez?

 
 
 
 
Soru 3.

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar unutulup gider.Bu parçadan dille ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 4.

Bir dilin alt bölümleri ______, ______ ve ______ olarak adlandırılır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 6.

Eklemeli (bitişken) dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir. Yeni ekler eklendiğinde kökte bir değişiklik olmaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan dil grubuna girer?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe Çağı’nda yazılan ürünlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Karahanlılar devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan eser bir siyasetnamedir. Eserde iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilir.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Siyah kanatlarını

(I)batıya

açtı kuşlar,Benden sana

(II)haberdir

bu çığlıklar, uçuşlar.Dereler ardın sıra akmaya

(III)koyulmuşlar

,Arıyor batan

(IV)güneş

seni dağlar ardında.Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Kadir Mevlam eğer senden

(I)uzakta

Bana takdir eylemişse ölümü,Rahat etmem bu yabancı

(II)toprakta

,

(III)Cennette

de

(IV)avutamam

gönlümü.Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 19.

Kapının önünde uzun boylu ( ) sağlam yapılı ( ) şapkalı bir adam duruyordu ( ) Kendisini tanımadığım hâlde neden bu adamdan korkuyordum ( )Bu parçada ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x