2016 2. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 3.

• İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır?Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 
 
 
 
Soru 4.

Sokrates’e göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in görüşüne uygundur?

 
 
 
 
Soru 5.

“Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

I. Hazcılık
II. Anarşizm
III. YararcılıkVerilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, ahlak yasasını tasavvuf düşüncesinde temellendiren düşünürlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerdendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Platon “Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı” sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür?

 
 
 
 
Soru 13.

Ütopyalar, toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inanılan düşünürler tarafından, gerçekleşmesi fazla mümkün olmayan düşsel bir toplum modeli olarak tasarlanarak var olan sisteme eleştiriden doğmuştur.Buna göre, ütopyalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır?

 
 
 
 
Soru 15.

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Din felsefesi, genel olarak dini, dinle ilgili konuları eleştirel, akıl ilkelerine bağlı olarak ele alan felsefe dalıdır.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorduğu sorulardan değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

I. Teizm
II. Panteizm
III. Ateizm
Yukarıda verilenlerden hangileri, Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerdendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x