2016 2. Dönem AÖL Girişimcilik 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Girişimcilik 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 4.

Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 
 
 
 
Soru 7.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x