2016 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Karşılaştırmalı dinler tarihi bir dini incelerken bu dinin hangi yönünü dikkate almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Din-toplum münasebetlerini ve bunlardan doğan olayları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlara ________ denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı dinler tarihinin hadis alanına sunduğu katkılardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin Müslümanlara sağladığı yararlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

İslam’a göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“… Hiçbir millet yoktur ki kendisine bir uyarıcı gelip içlerinde kalmış olmasın.” (Fâtır suresi, 24. ayet) “… (Hâlbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır.” (Ra’d suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Kutsal bir hikâyenin anlatımıdır. Konusunu olup bitmiş gerçek olaylardan alır. Olmuş olayları mecazî bir dil ve semboller kullanarak insanların anlayabileceği şekilde anlatır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yahudi tarihinde I. Mabet Dönemi olarak adlandırılan ve Hz. Süleyman’ın inşa ettiğine inanılan Bet-Hamikdaş isimli mabet, Kur’an-ı Kerim’de hangi isimle anılır?

 
 
 
 
Soru 12.

“… Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü unuttular…” (Mâide suresi, 13. ayet)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Avrupa’da Hristiyanların zulmü ve Hristiyanlaştırma politikaları yüzünden ezilen Yahudileri İstanbul’a 1492 yılında yerleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam’ın ortak noktalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Dini başkanları papadır.
II. Dini merkezleri Roma’dır.
III. Rahiplerin bekârlığı zaruridir. Hakkında bilgi verilen Hristiyan mezhebi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan Hristiyan gruplardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

İslam, dini tekeline alan ve insanların üzerinde hâkimiyet kuran din adamları sınıfının varlığını tanımaz. İnsanla Allah arasında aracı kabul etmez. Herkes Allah’a doğrudan ulaşabilir. Kişi sahip olduğu doğru inanç ve iyi amellerle Allah’ın rızasını kazanır ve kurtulur.Bu metinde İslam’ın reddettiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Hinduizm’de dini bir inançtır. Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların meydana getirdiği birliktir. Bireyin şu anki hayatında çalışarak grubunu değiştirme imkânı yoktur. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki dinlerden hangisi tek tanrı inancıyla ön plana çıkmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...