2016 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki surelerin hangisinde tevhit konusu net bir şekilde işlenmektedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Tanrı inancı, Baba-Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesiyle şekillenmiş olan din aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın iman esasları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 4.

• Monoteist bir dindir.• Hinduizm ve İslam’ın senteziyle ortaya çıkmıştır.• Tanrı, “Nam”, “Rama” ve “Allah” diye isimlendirilir.Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dini tarafından benimsenen bir düşüncedir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Hristiyan inancına göre beklenen Mesih aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı yoktur?

 
 
 
 
Soru 9.

“… Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara suresi, 201. Ayet) “… Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! … Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı…” (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 10.

• Günlük dua ve ibadetler genellikle kilisede ve papazın yönetiminde yapılır.• Papaz dua ve ibadetlerin kabulü için aracıdır.• Haftalık ibadetlerinde ‘evharistiya’ ayini yapılır.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bu dinin rahipleri hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Arka arkaya kırk gün perhiz yaparlar.Bir nevi oruç sayılabilecek olan bu ibadetler hangi dine aittir?

 
 
 
 
Soru 12.

Üç ilahi dinin de (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) kutsal kabul ettiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

“… Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.” (Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Her dinin kutsal gün, gece ve bayramları vardır. İlahî dinlerde bu kutsallık ya doğrudan dinin bir emri gereği yapılır ya da peygamberlerin hayatında doğum, hicret ve vefat … gibi bazı dönüm noktalarını ifade eder.Bu açıklamaya göre aşağıda verilen kutsal gün ve gecelerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatıyla ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Temizlik bütün dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biridir. Kötü duygu, düşünce ve davranışlar manevi kirliliği ifade etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi manevi temizlik ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinler tarafından hoşgörülen bir davranıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

“Ey İman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere başa kakmak, incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin…” (Bakara suresi, 264. ayet)Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

“Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) “Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler.” (En’am suresi, 108. ayet)Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x