2016 2. Dönem AÖL Tarih 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki tarihî kaynaklardan hangisi diğerlerine göre daha objektif bilgiler içerir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Firavun
II. Ramses, Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fenikeliler tarafından kurulmamıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

• Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.• MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Savaşçı bir topluluk olan İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Kök Türk Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır. Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki yer isimlerinden hangisi adını Sabir Türklerinden almıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Tunguzların, Hun – Tunguz sınırında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz?” diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x