2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğrencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin SamiAyşe: Ziya GökalpMustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Doğu ülkelerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ilk olarak _________ çıktığı kabul görüyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 3.
I. şiir

Ala gözlerini sevdiğim dilberŞu gelip geçtiğin yollar öğünsünKadir Mevlâm seni öğmüş yaratmışKısmeti olduğun kullar öğünsün

II. şiir

Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerekBaşlarız nâle vü feryâda sitemgar diyerekBu iki şiirin karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Türkler aşağıdaki alfabelerin hangisini kullanmamıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat Dönemi’nde ürünler genellikle dinî törenlerde söylenir, bu ürünlere _________ adı verilen bir müzik aleti eşlik ederdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Sözlü edebiyat ürünlerinden olan “koşuk”la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

– Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak düz olmaz.)- Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)- Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)Bu cümleler İslamiyet Öncesi Dönem’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle karşılanır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destandır?

 
 
 
 
Soru 9.

Türklerin en eski “sav” örnekleri aşağıdaki eserlerin hangisinde bulunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Alp Er Tunga öldü mü?Geçici dünya kaldı mı?Felek öcünü aldı mı?Şimdi yürek yırtılırBu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 11.

Göktürk Abideleri’ni ilk defa okuyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı _________ Dönemi’nde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyan metinde asıl anlatılmak istenen Budizm’dir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

I. Çin kaynakları dışında yazıtlardan ilk söz eden kaynak Tarih-i Cihangüşa’dır.
II. Taşların en önemlileri Oğuz Kağan, Bilge Kağan ve Attila adına dikilenlerdir.
III. Yazıtlar, biçim bakımından makale şeklinde yazılmıştır.
IV. Bu taşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Göktürk Abideleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Dönem edebî ürünlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki dönemlerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı içinde değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 17.

I. Attila Destanı – Hun Türkleri
II. Ergenekon Destanı – Göktürkler
III. Göç Destanı – Saka Türkleri
IV. Alp Er Tunga Destanı – Uygurlar
Yukarıda numaralanmış destan – devlet eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Destan Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Orhun Yazıtları, Türkiye’de ilk kez Arap harfleriyle _________ tarafından yayımlanmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
1
0
Would love your thoughts, please comment.x