2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

________; insan ve toplum yaşantısından doğan olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarındandır?

 
 
 
 
Soru 5.

Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında yayımlanan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” ________ türünün ilk örneğidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının “Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme” adlı şiir kitapları vardır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Namık Kemal’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Eşinin ölümü üzerine yazdığı “Makber” adlı şiirle tanındı.
II. Eserlerinde toplumsal konulara değindi.
III. İlk çeviri roman “Telemak”ı Türkçeye çevirdi.
IV. Şiir, eleştiri, antoloji gibi türlerde eserler verdi. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Paşa ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 9.

_________, edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri görülür.Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.
II. Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.
III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Batılı tarzda yazılmış ilk Türk tiyatrosudur.
II. Üç perdelik bir trajedidir.
III. Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.
IV. Eserde görücü usulü evliliğin sakıncaları anlatılmaktadır.Numaralanmış özelliklerden hangileri “Şair Evlenmesi” için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatı örnek alındığından ________, _________, ___________ akımlarının etkisi görülür.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Şiirlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
II. Yeni türler (makale, eleştiri vb.) edebiyatımıza girmiştir.
III. Genel olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
IV. Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiştir.Numaralanmış özelliklerden hangileri Tanzimat edebiyatı için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

Yazar bu romanda Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Romantizm akımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Edebiyatımızda ilk resmî gazete _________, ilk yarı resmî gazete ise ________ kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la edebiyatımıza giren yeni türlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Ali Bey hâli vakti yerinde, iyi bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir eğitim gören Ali Bey bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu gezintilerin birinde Mahpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona bağlanır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Tanzimat Edebiyatı’nın başlangıcı kabul edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x