2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Yeniyi savunan Recaizade M. Ekrem, Servet-i Fünun’u bir edebiyat dergisi hâline getirebilmek için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Servetifünun neslinin en önemli sanatçılarındandır. “Avrupa Mektupları” adlı eserinde gezi hatıralarını toplamıştır. Şiirlerinde bireysel konuları tercih eden şairin tek şiir kitabı “Tamât”tır.Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı için doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Servetifünun edebiyatında şiirlerde _________ ve _________; hikâye ve romanlarda _________ akımları etkili olmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Nazmı nesirden olabildiğince uzaklaştırdı.
II. Türkçeyi aruza ustalıkla uyguladı.
III. Batı edebiyatlarında görülen sone, terza rima gibi nazım şekillerini kullandı.
IV. Eserlerinde toplumsal konuları hiç işlemedi.Tevfik Fikret’le ilgili yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

– 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.- Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır.- Bu akımın dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehov’dur.Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçi’nin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necip’in arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Servet-i Fünun dergisi 1901 yılında _________ tarafından yapılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış ve Edebiyat-ı Cedide topluluğu dağılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun edebiyatta gerçekleştirmek istediği amaçlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

– “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak şöhret kazandı.- Tiyatro ile yakından ilgilenmiştir.- Eserlerinden bazıları şunlardır: Sisler ve Hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan…Özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Fecriati topluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde Türkçülük akımının kültür ve edebiyat alanındaki yayın organlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Türkçülük adı verilen akımı düzenleyip bir sisteme bağladı.
II. Aruz ölçüsünü savundu ve kullandı.
III. Halk masallarından, Türk mitolojisinden yararlandı.
IV. Ağır, sanatlı ve süslü bir dille yazma fikrini eserlerinde uyguladı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Gökalp’le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Toplum için sanat” anlayışını benimsedi. Bir şiirinde “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim” diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan “Safahat” adlı kitapta toplamıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Güzel dil Türkçe bize,Başka dil gece bizeİstanbul konuşmasıEn saf, en ince bizeBu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 19.

________ edebiyat tarihi ve tarih araştırmacısıdır; Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x