2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum;Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum…Bu dizelerdeki hâkim duygu aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hecenin beş şairinden biridir. Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairidir. Şair; Anadolu’nun acısına, yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluşturmuştur. Anadolu’yu anlattığı şiirlerinde dört yüz yıl önceki saz şairi Karacaoğlan’ın şiirlerinin çıkış noktası olan yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler bulunur. Şiirlerindeki uyumu ölçü ve uyak ile sağlamıştır. Aşırı ve özentili abartmalara başvurmadan içten duygularla, anlaşılır bir dille söylemiştir şiirlerini. “Çoban Çeşmesi” en tanınmış şiirlerindendir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdaki şiir → şair eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Garip Hareketi içinde yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruzBöyle birbirimizden uzakBöyle kendi kendimize Topraktan ekmekPancardan şekerTezgahtan çulâki Ama gene insanların ekmeği yokAma gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sanatçılarının özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şiir anlayışıyla eser vermemiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşk ile var olmuş devr-i âlemSevgi armağanı verilen selamAdını satıra yazınca kalemParmağım, tırnağım, elim titriyorBu şiir halk şiiri nazım türlerinden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak, sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle, hayat sahnelerini, olayları, konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla eserlerine yansıttı. İslam duyarlılığı ile millî kaygıları birleştirdi. “Seyfi Baba” adlı şiiri, konuşma dilinin şiire girdiği ilk örnekler arasında yer aldı. Şiirlerini “Safahat” adlı eserinde topladı.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyata çıkardıkları ortak kitapla tepkilerini göstermişlerdir. Türk şiirini yeni ufuklara açmayı amaçlamışlar fakat biçim ve özde yenilik getiremedikleri için başarılı olamamışlardır. Topluluk üyelerinden yalnız Ziya Osman Saba topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmaya devam etmiştir.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanıtılan topluluk içinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Özü biçimden kurtararak serbest şiir olarak nitelenen ve şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir akımın başlatıcısı oldu. “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eserlerinde hayatı ve toplumu daha geniş ve gerçekçi açıdan ele aldı.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, “asıl olan üründür” anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Türk şiir birikiminin yeniden değerlendirilmesinin yanında İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar önem kazanır. Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilir. Şiirin düzyazıya yaklaşmasına imkân veren temalar öne çıkarılır. Büyük metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, alt kimlik gruplarının ortaya çıkması en belirgin temaları oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren sanatçılardandır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı metin türlerindendir?

 
 
 
 
Soru 16.

Roman, kahramanın okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak daha önceki değerlerinden uzaklaşmasını ve yolculuğa çıkmasını konu alır. Kahraman bu yolculuk sırasında “kendi olmaya” çalışır. Yazar, kişinin kendini bulma sürecindeki yozlaşmadan, aydındaki aşağılık duygusuna, yitip giden değerlere kadar çok yönlü bir hesaplaşmaya girişir ve sorunun çözümünün Doğu’ya özgü değerlerle Batı akılcılığının sentezi neticesinde mümkün olacağı yargısına ulaşır. Anlatılanlar belli bir zamanda değil, kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Mekân ise “Viranbağ” ya da “ışıktan bir ülke” sözleriyle nitelenen simgesel bir ülkedir.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 18.

Mehmet Rauf’un Eylül romanıyla ilk örneğini verdiği psikolojik roman, Cumhuriyet Dönemi’nde Peyami Safa, Samet Ağaoğlu gibi yazarların eserleriyle yeni örneklere kavuştu.Aşağıdaki eserlerin hangisi bu açıklamada adı geçen yazarların birine ait psikolojik bir romandır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerin hangisi modernizmi esas alan eserlerdendir?

 
 
 
 
Soru 20.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir gelişme de deneme ve eleştiri türlerinde görülmüştür. Önceki dönemlerde bir yan uğraş olarak ele alınan deneme ve eleştiri _______ gibi Cumhuriyet Dönemi usta yazarlarının bu türleri uğraş edinmeleriyle gelişip yaygınlaşmıştır.Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x