2016 3. Dönem AÖL Coğrafya 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Coğrafya 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Son yüzyılda Dünya’da yaklaşık 30 bin bitki türünün yok olduğu gözlemlenmiştir. Bunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

 
 
 
 
Soru 2.

Benzer iklim ve yer şekillerine sahip olan yerlerdeki biyomlar da benzerdir.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinin diğerlerinden daha farklı biyom olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Canlıların yeryüzüne dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Canlı dokularını oluşturan bileşikler meydana getirmesi nedeniyle tüm yaşamın temel taşı olan atom aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir ülke için nüfusunun azalmasının ortaya çıkaracağı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Nüfus artış hızının en düşük olduğu ülkelerdendir• 1950-1975 yılları arasında nüfus patlaması yaşamıştır• 1985’ten sonra hazırladığı afişli kampanyalarla çok çocuk yapmayı teşvik etmiştir
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Dünya’daki ilk şehir yerleşmelerinin akarsu vadilerinde ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 8.

ABD’nin en fazla nüfusa sahip şehri olup Wall Street borsası, büyük şirket merkezleri, uluslararası medya kuruluşları ile adeta dünyanın ekonomik kumanda merkezi konumundaki şehri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Sanayileşmiş ülkelerde hayvanların, yetiştirildikleri üretim alanında kesilip paketlenerek tüketim alanlarına yollanmasındaki temel amaç nedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Taş kömürü havzalarının yakınlarında çoğunlukla hangi sanayi dalı gelişir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir ülkenin ekonomik zenginliği ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha güçlü bir bağ vardır?

 
 
 
 
Soru 12.

Türkiye’de var olan tarihi eser ve yapıtların Mısır, Yunan ve İtalya’daki eserlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yaylalar önceleri sadece hayvancılık için kullanılırken günümüzde mesire ve turizm amacıyla da yararlanılması ön plana çıkmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Tomruk üretiminde yaşanan herhangi bir aksama aşağıdaki sektörlerden hangisinin üretimini daha az etkiler?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Zengin su kaynaklarına sahip olması
II. Farklı mevsimlerin etkisinde olması
III. Petrol ve doğal gaz zengini ülkelere yakın olması
IV. Üç kıtanın ortasında köprü olmasıTürkiye’nin petrol ve doğalgaz taşımacılığında önemli konumda olmasında yukarıdakilerden hangilerinin payı vardır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikalarının amaçlarından olamaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Makine, gübre ve kaliteli tohum kullanıldığı halde buğday üretiminin yıldan yıla önemli değişiklik gösterdiğini söyleyen Konyalı çiftçi bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi daha doğru olur?

 
 
 
 
Soru 18.

• Petrol ve doğal gaz aramalarında sondaj çamurlarının hazırlanmasında yoğunluk artırıcı katkı maddesi olarak kullanılır• Sportif eşya, cam, boya, kauçuk yapımı kullanıldığı alanlardan bazılarıdır• Alanya, Gazipaşa, Elbistan, Muş ve Eskişehir’de çıkarılır
Yukarıda bazı özellikleri verilen yer altı kaynağı nedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin büyük çoğunluğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x