2016 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. Doğal haklar anlayışı
II. Humanizm düşüncesi
III. Rönesansın etkileriVerilenlerden hangileri insan haklarının gelişmesinde etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 2.

• Belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünüdür.• Herhangi bir yerde uygulanmakta olmayıp fakat uygulanması gereken, hakkaniyete uygun düşeceği düşünülen hukuk kurallarıdır.Açıklanan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 4.

Vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeni sağlamayı kendine ödev edinen, gelir adaletini temel alan devlet anlayışı öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi laik bir devlette görülmez?

 
 
 
 
Soru 6.

“Kuvvetler ayrımı’’ kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerindendir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan teşkilatlanmış bir gruptur.’’ Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Son Osmanlı Meclisi hangi olaydan sonra kapatılmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardandır?

 
 
 
 
Soru 11.

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışma ücretlerinin artırılması, iş güvencesi gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşudur?

 
 
 
 
Soru 13.

Avrupa Birliği, üyelerinden ve birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili olan belli kriterleri sağlamasını istemektedir. Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasını ve gelişmesini sağlar?

 
 
 
 
Soru 16.

Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmaları hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 17.

Atatürk ilkelerinden biri olan “Cumhuriyetçilik” aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...