2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2016 3. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerin hangisinde iletişimle ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 
 
 
 
Soru 2.

Edebiyat Öğretmeni Yavuz Bey dil ve anlatım dersinde, “ağaç” kelimesinin Uygurca kökenli olduğunu ve bu kelimenin ilk hâlinin “ıgaç” olduğunu söylemiştir.Yavuz Bey’in vermiş olduğu bu bilgi, dil bilgisinin hangi kolunun inceleme alanına girer?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerin hangisi dilin, kültür taşıyıcısı olduğuna örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Dilin önemli özelliklerinden birisi, içinde konuşulduğu toplumların her türlü birikimini nesilden nesile aktarmasıdır. İnsanlar kimi yaşamsal ve fiziksel özelliklerini kalıtım yoluyla elde ederler. Ancak dili anne ve babamızdan kalıtım yoluyla değil, içinde büyüdüğümüz toplulukta insanları dinleyerek, onlara benzemeye çalışarak, onlarla konuşarak, doğuştan getirdiğimiz dil yetisini işleyerek edinmiş oluruz. İnsanoğlu, içinde yetiştiği topluluğun dilini edindikten sonra dil aracılığı ile o topluluğun tüm birikimlerini kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarır. Toplumları kalıcı kılan, dilin bu özelliğidir.Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yazı dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bu farklılaşmada yöresel konuşma biçimlerinden biri yazı dili olarak kabul edilir. Bugün Türkiye’de __________ yazı dili olarak kullanılmaktadır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Diller arasındaki yakınlık ve benzerliğe dil akrabalığı adı verilir.
II. Dil akrabalığı olan diller, ait oldukları ulusların aynı soydan geldiklerini gösterir.
III. Yeryüzündeki diller; yapı, köken, coğrafya ve tarihî gelişim olmak üzere dört bakımdan incelenir.
IV. Yeryüzünde konuşulan dil sayısının 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

Bu çağ 5 – 10. y.y. arasını kapsar. Türkçenin bilinen en eski örnekleri bu dönemden (8. y.y.) kalmıştır. Türk adının kullanıldığı ve ilk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağdır. Bu çağ Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki döneme ayrılır.Bu parçada Türk dilinin hangi döneminden bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Konuşma sırasında sözcükler aynı şekilde söylenmez. Türkçede sözcükler söylenirken bazı heceler diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenir. Buna __________ denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyulmamasının nedeni diğerlerinden farklıdır?

 
 
 
 
Soru 13.

(I) Ağaçtan yapılmış yüksek kulübede konuşuyoruz Salih ile. (II) Gözü sürekli yüz metre ötedeki oğlunda. (III) Bir kayanın üstüne çömelmiş, kumluk bir bölgeyi gözetliyor. (IV) Bir anda elini yukarı kaldırarak ayağa fırlıyor.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

 
 
 
 
Soru 14.

Odadan çıktığımda birçok meraklı bakışla karşılaşmıştım.Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

(I Kardeşim de) (II geldimi) (III kayıp olan)

yüzüğü hep birlikte aramaya

(IV başlayacaktık.)

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

 
 
 
 
Soru 17.

Askerler ( ) bu vatan size müteşekkirdir! Vatanın her karış toprağını düşmana terk etmemek için canından vazgeçip şehit olmak, yeri hiçbir makam ile doldurulamayacak kutsal bir payedir.Bu parçada parantezle () gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin ( ’ ) kullanımı yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Selanik’teki evimin balkonu zannederim çok daha genişti bu odanınkinden ( ) Zannederim derken içim acıyor ( ) insan doğduğu şehri ( ) yaşadığı şehri unutabilir mi ( )Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 20.
 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x